สาระสนเทศ

 

  เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
107.20.30.170
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 31
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
107.20.xx.xxx
101.51.xxx.xxx
118.175.xx.xx

  ทั้งหมด: 3
เวลาในขณะนี้:
Apr 18, 2014
09:59 am ICT

  สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


วิสัยทัศน์...."สมาคม ส.ส.ค. สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สมานฉันท์เอื้ออาทร เพื่อองค์กรของมวลสมาชิก"
 เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ส.ส.ค.เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ส.ส.ค.

    1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร

    2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

    3.ใบรับรองแพทย์ผู้สมัคร (โรงพยาบาลรัฐ)

                4.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมัครประเภท  ข  คู่สมรส)

    5.ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ (กรณีให้หักกับใบเสร็จสหกรณ์ฯ)

    6.สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้ที่ใช้สิทธิ์สมัครให้

    7.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่ให้สิทธิ์สมัครให้

    8.สำเนาบัตร/ทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้
    9.สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร(กรณี สมัครให้บิดามารดา)


หมายเหตุ
   เอกสารใช้แนบอย่างละ   1  ฉบับ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-06-17 (1864 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
เลขที่ 297 หมู่ที่ 16 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
อีเมลผู้ดูแลระบบ pichai-n@hotmail.com

themes by websurin