สาระสนเทศ


  เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
54.145.173.57
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 1
54.145.xxx.xx

  ทั้งหมด: 1
เวลาในขณะนี้:
Feb 28, 2015
01:49 am EST

  สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


วิสัยทัศน์...."สมาคม ส.ส.ค. สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สมานฉันท์เอื้ออาทร เพื่อองค์กรของมวลสมาชิก"
 ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด  เกิดขึ้นเมือปี พ.ศ. 2535 จากแนวความคิดหลักของการจัดสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โดยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  ในขณะนั้นเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ฯเมื่อได้เสียชีวิตด้วยเหตุนานาประการ ครอบครัวมักจะประสพปัญหาเรื่องเงินในการจัดการศพ ทั้งยังสร้างปัญหาให้ผู้ค้ำประกันกรณีสมาชิกที่มีเงินกู้กับสหกรณ์ฯ           สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เลขทะเบียน 66/สร/10 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีสมาชิกครั้งแรกประมาณ 3,870 คน และมีทุนในการบริหารงานครั้งแรกประมาณ 63,000 บาท โดยมีนายถาวร ทองนำ  และคณะร่วม 7 คน เป็นชุดก่อตั้งสมาคมฯ


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการผู้ก่อตั้ง จำนวน 7 ท่าน คือ
1.นายถาวร  ทองนำ
2. นายพินิจ  สิริมารัตน์
3. นายประเทียบ  จันทร์หอม
4. นายลอย  สุดเส้นงา
5. นายจรูญ  บุญปัญญา
6. นายเสนีย์  เจือจันทร์      
7. นายชัยนิล  จนุบุษย์


การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     
        หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
    ปัจจุบัน (ณ เดือน เมษายน 2553) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด (ส.ส.ค.) มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเป็นชุดที่ 10 (พ.ศ.2553-2554)โดยมี นายพันทิพย์  แก้วหล้า เป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งสมาชิกจะช่วยกันจ่ายค่าสงเคราะห์ศพรายละ 10 บาท มีทุนจำนวน  9,029,167.36 มีสมาชิกจำนวน 22,870 คน ดำเนินงานภายใต้ “พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อบังคับและระเบียบของสมาคม” 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-06-16 (3975 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
เลขที่ 297 หมู่ที่ 16 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 044 - 141751  โทรสาร. 044 - 141752

  E-mail : ssksurin2535@hotmail.com

themes by websurin